sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

De ce să fac încă un curs?

Pentru că participarea la un curs de formare profesională duce la:

  • înzestrarea ta cu competențele necesare pentru a participa mai activ în sferele vieții sociale, la toate nivelele comunității, inclusiv la nivel european;
  • sporirea mobilității pe piața forței de muncă;
  • sporirea șanselor tale de acces la locuri de muncă;
  • limitarea proporțiilor șomajului de lunga durată;
  • facilitarea (re)integrării în activitate
  • obținerea unuia dintre următoarele tipuri de certificate:
  1. certificat de calificare profesională, pentru cursuri de calificare sau recalificare și pentru programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă organizate pentru calificările cuprinse în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare;
  1. certificat de absolvire, pentru cursuri și stagii de inițiere, cursuri și stagii de perfecționare sau de specializare, precum și pentru programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă organizate pentru ocupațiile cuprinse în Clasificarea Ocupațiilor din România la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 si 8.