sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

DESPRE PROIECT > Stiri-etape proiect

DESPRE PROIECT > Job-cluburi

DESPRE PROIECT > Foto-video

DESPRE PROIECT > evenimente-job-club


Comunicate de presa

Comunicat nr.1

Echipa de proiect

Cine suntem noi? O echipă entuziastă care își dorește prin acest proiect să aducă în sprijinul tinerilor din județul Alba instrumente și metode care să îi sprijine în alegerea carierei. Consiliul Județean Alba Marian Aitai - Manager de proiect  Lenica Bucur - Asistent manager  Gabriela  Lazăr - Responsabil imagine şi comunicare  Eugen Dobra - Responsabil financiar şi achiziţii  Alexandrina Grindean - Responsabil tehnic platformă on

Reţea pilot consilieri orientare profesională

REȚEA PILOT CONSILIERI ORIENTARE PROFESIONALĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI „REALIZAREA UNUI PARTENERIAT IN VEDEREA STABILIRII UNEI SCHEME DE GARANTARE PENTRU TINERI IN JUDETUL ALBA, ROMANIA” – VS/2013/0230

Rezultatele proiectului

Un Plan centralizat de acţiune comună destinat prevenirii şi reducerii şomajului în rândul tinerilor absolvenţi;

Activitati

Crearea şi activarea de reţele suport: - reţea partenerială la nivel judeţean între autorităţi publice locale, şcoli, mediu de afaceri, instituţii publice de ocupare, ONG-uri; - reţea pilot de consilieri pentru îndrumare şi orientare profesională – organizată la nivelul şcolilor partenere. Furnizarea unui program de orientare şi consiliere vocaţională suport pentru 80 de tineri: - Servicii de orientare profesională a tinerilor în cadr

Obiective

Scopul proiectului: creșterea gradului de integrare socio-profesionala a 80 de tineri din județul Alba, prin implementarea unui program de acompaniament suport și pregătire practică, în cadrul unui parteneriat public privat constituit între actori locali cu atribuții în implementarea politicilor de ocupare și de tineret. Obiectiv general: pregătirea elevilor pentru a intra pe piața muncii, urmărindu-se astfel dezvoltarea aptitudinilor profesionale, antreprenoriale și de comun