sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Activitati

Direcţii principale de acţiune :

Crearea şi activarea de reţele suport: 

  • reţea partenerială la nivel judeţean între autorităţi publice locale, şcoli, mediu de afaceri, instituţii publice de ocupare, ONG-uri;
  • reţea pilot de consilieri pentru îndrumare şi orientare profesională – organizată la nivelul şcolilor partenere.

 

Furnizarea unui program de orientare şi consiliere vocaţională suport pentru 80 de tineri

  • Servicii de orientare profesională a tinerilor în cadrul a 4 JOB-cluburi organizate în şcolile pilot
  • Curs de educaţie antreprenorială în fiecare şcoală pilot
  • Componentă practică curs antreprenoriat – realizarea de start-up-uri virtuale
  • Ucenicie şi stagii de practică – internship în colaborare cu mediul de afaceri

Prezentarea activitatilor proiectului

 

 

 

 

 

Prezentare antreprenoriat

Suport curs antreprenoriat

Flyer proiect