sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Conferinta de incheiere a proiectului

Conferinţa de încheiere a proiectului

„Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România”

Consiliul Judeţean Alba a implementat în anul 2014 proiectul pilot „Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România”, finanţat de Comisia Europeană prin Directoratul General pentru Ocupare, Afaceri Sociale şi Incluziune, în cadrul apelului VP/2012/012 Acţiune de pregătire „Scheme de Garantare pentru Tineri”.

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, Patronatul Român, Asociaţia Acţiuni Sociale prin Metode Educative Active – ASMEA, Ocna Mureş şi Asociaţia Atitudini şi Alternative, Bucureşti.

În data de 17 decembrie 2014, ora 1300, la sediul Consiliului Judeţean Alba din Piaţa Ion I.C. Brătianu nr.1, Sala Mihai Viteazu, s-a desfăşurat Conferinţa de încheiere a proiectului, eveniment la care au participat tineri din grupul ţintă al proiectului, specialişti în educaţie, reprezentanţi ai partenerilor. În acest cadru au fost prezentate rezultatele proiectului, dar şi Planul centralizat de acţiune comună, un produs al parteneriatului realizat prin proiect, plan ce va include măsuri la nivel judeţean, destinate reducerii riscului de abandon şcolar timpuriu şi reducerii şomajului în rândul tinerilor absolvenţi.   

Proiectul a presupus activităţi derulate pe parcursul a 12 luni, cu o valoare totală de 149.254,67 euro, din care finanţare nerambursabilă acordată sub formă de grant de Comisia Europeană de maxim 141.790,54 euro, cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Alba fiind de 7.464,13 euro.

Obiectivul proiectului a constat în creşterea gradului de integrare socio-profesională a 80 de tineri din patru şcoli pilot din judeţul Alba, prin implementarea unui program de acompaniament suport şi pregătire practică, în cadrul unui parteneriat public – privat, constituit între actori locali cu atribuţii în implementarea politicilor de ocupare şi de tineret.

În acest sens, au fost implementate activităţi care au condus la atingerea obiectivului propus, printre care: crearea si activarea unei reţele parteneriale judeţene, în vederea promovării măsurilor de inserţie profesională a tinerilor (autoritate locală, inspectorat şcolar, şcoli, agenţie de ocupare, agenţi economici, ONG-uri); crearea unei reţele judeţene de consilieri pentru îndrumare şi orientare profesională; organizarea unui job club în fiecare şcoală pilot şi implementarea programului de acompaniament şi suport pentru elevi, constând în informare, consiliere privind cariera, formarea de competenţe antreprenoriale, formare vocaţională prin ucenicie şi stagii de practică.

 

Galerie foto: