sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Rezultatele proiectului

PLAN CENTRALIZAT DE ACŢIUNE COMUNĂ

Studiu de cercetare „Metode şi instrumente de activare a tinerilor pentru autocunoaştere şi planificarea carierei”

 

      Guide „Methods and tools to encourage young people for self-knowledge and    career planning”

 

 

 

      Ghid „Metode şi instrumente de activare a tinerilor pentru autocunoaştere şi planificarea carierei”

 

 

Rezultatele proiectului

 • O reţea activă la nivel local în domeniul orientării profesionale şi integrării pe piaţa muncii a tinerilor, formată din Consiliul Judeţean Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, Patronatul Român, Asociaţia Acţiuni Sociale prin Metode Educative Active – ASMEA Ocna Mureş, Asociaţia Atitudini şi Alternative Bucureşti, 4 şcoli pilot din judeţul Alba;
 • O reţea de 18 profesori-consilieri, specializaţi în domeniul orientării în carieră care au desfăşurat activităţi cu 88 elevi în cadrul JOB-cluburilor din şcolile pilot;
 • Dotarea a 4 JOB-cluburi  în  şcolile pilot: Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia, Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj, Colegiul Tehnic „I.D. Lăzărescu” Cugir şi Liceul Tehnologic Ocna Mureş;
 • 88 de elevi incluşi în programul pilot  de orientare şi consiliere vocaţională în cadrul JOB-cluburilor;
 • 81 elevi participanţi la cursul de antreprenoriat desfăşurat în şcolile pilot;
 • 85 elevi participanţi la realizarea a 8 start-upuri virtuale (firme de exerciţiu) în şcolile pilot;
 • Finanţarea cu 24.000 euro a 4 start-up-uri în şcolile pilot;
 • 87 elevi participanţi la stagii de internship, respectiv vizite de studiu la agenţi economici din judeţul Alba şi judeţul Cluj;
 • 87 elevi participanţi la workshopuri pe teme ca antreprenoriat, comunicare, orientare profesională, carieră, interviu cu un angajator;
 • 8 firme implicate în furnizarea de stagii de internship, mentorat sau alt sprijin practic pentru elevi;
 • Înfiinţarea unui Centru Vocaţional de Asistenţă în Carieră a Tinerilor - platformă interactivă on-line (www.cvact.ro) – centru de resurse pentru elevi, cadre didactice, părinţi, mediu de afaceri, instituţii;
 • Un Plan centralizat de acţiune comună realizat în cadrul parteneriatului stabilit prin proiect, destinat prevenirii şi reducerii  şomajului în rândul tinerilor absolvenţi;
 • Un ghid de bune practici în consilierea vocaţională  „Metode şi instrumente de activare a tinerilor pentru autocunoaştere şi planificarea carierei.

 

Studiul iniţial în vederea fundamentării metodelor şi instrumentelor de activare a tinerilor pentru autocunoaştere şi planificarea carierei