sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia

Adresa poştală Str. O. Goga, nr. 11

Cod poştal 510150

Telefon 0258-811468

Fax 0258-811468

E-mail eco.alba@mail.albanet.ro

Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi.

        (Deviza Colegiului Economic “Dionisie Pop Marţian”)

Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marţian” din Alba Iulia este unul dintre cele mai reprezentative colegii din judeţ, fiind singura unitate şcolară cu profil servicii cu specializările, tehncian în activităţi economice, tehnician în  activităţi de turism, tehnician în gastronomie, tehnician în banquenting si tehnician în comerţ, din judeţul Alba.

Mergând pe firul timpului, acum 90 de ani, se constituia primul liceu cu caracter economic “Şcoala Superioară de Comerţ” (1924), care in 1935 primeşte denumirea “Liceul Economic”. In anul 2000 “Liceul Economic” primeste titlul de colegiu transformandu-se in Colegiul Economic “Dionisie Pop Marţian”. 

Colegiul Economic “Dionisie Pop Marţian “ din Alba Iulia este o unitate de învăţămînt cu tradiţie în domeniul pregătirii specialiştilor  în domeniul serviciilor.

În conformitate cu actele normative  în vigoare şi cu asigurarea standardelor de calitate, în procesul instructiv-educativ, dorim ca şi pe viitor unitatea să îşi păstreze profilul şi să şcolarizeze în învăţământul liceal în domeniul servicii. Elevii parcurg in procesul instructiv-educativ 4 ani de studiu fiind cuprinsi cu varste intre 15-19 ani.

Marea provocarea a Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marţian” din Alba Iulia este ascensiunea în topul colegiilor economice din ţară din punct de vedere al profesionalismului absolvenţilor noştri. În prezent in cadrul colegiului sunt inmatriculati 741 de elevi repartizati in 25 de clase.

Cadrele didactice din cadrul Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marţian”    şi-au stabilit un crez în a asigura un set de standarde generale prin care şcoala încearcă să pregătească elevii în vederea unei integrări socio-profesionale rapide, înţelegând astfel să răspundă cerinţelor pieţei forţei de muncă a municipiului şi pe anumite specializări, chiar a judeţului. Prin orientarea profesională dată elevilor, specialiştii noştrii au încercat să le creeze acestora disponibilităţi de ancorare socială şi să le valorifice potenţialităţile intelectuale  şi voliţionale.

La nivelul colegiului, din cele 55 cadre didactice, exista 2 care au sustinut teza de doctorat in domeniul marketing-ului si a managementului calitatii realizand o vasta cercetare. De asemenea exista 6 formatori pe specializarea Consiliere si orientare profesionala la nivelul colegiului, acestia fiind formatori in diverse proiecte nationale si internationale privind educatia antreprenoriala. Şcoala oferă şanse egale elevilor pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi de cultură generală  din domeniul servicii, asigurând însuşirea limbajelor necesare integrării sociale şi comunitare prin: comunicarea estetică, cunoaşterea limbilor străine, utilizarea calculatorului, dobândirea competenţelor antreprenoriale şi de comportament ale cetăţeanului european.

De asemenea, asigură continuarea învăţării de-a lungul întregii vieţi, pentru adaptarea la schimbările tehnologice specifice economiei bazată pe dezvoltare.In acest sens colegiul este acreditat ca si Centru de Testare de ECDL ROMANIA  şi are calitatea de furnizor  de formare profesionala continua  autorizat pentru programul de calificare bucatar.

În toate activităţile şcoala promovează calitatea, dezvoltarea creativităţii, responsabilitatea, încrederea în sine, toleranţa, respectul pentru personalitatea fiecărui individ.

Pentru învăţământul liceal dorim să oferim o bună pregătire teoretică generală atât în domeniul ştiinţelor exacte cât şi al ştiinţelor umaniste  astfel încât absolvenţii noştrii să poată susţine examene de admitere în învăţămîntul superior economic şi tehnic. Se acordă o importanţă deosebită dezvoltării la elevi a capacităţii de comunicare în limba română şi la cel puţin o limbă de circulaţie internaţională. Prin dotarea cu tehnică informatică  şi încadrarea cu specialişti li se oferă elevilor posibilitatea însuşirii elementelor de prelucrare  a datelor şi de birotică.

Pregătirea în domeniul contabilităţii, organizării economice a activităţilor de       turism /alimentaţie publică, a managementului şi marketing-ului contribuie la dezvoltarea simţului practic, la formarea capacităţilor decizionale ale elevilor. Prin activităţile practice organizate se urmăreşte valorificarea potenţialităţilor organizaţionale  ale elevilor, formarea deprinderilor de gândire în spiritul  eficienţei şi eficacităţii activităţilor lor. Elevii colegiului sunt implicaţi în toate concursurile judeţene, naţionale şi internaţionale, obţinând numeroase distincţii şi premii naţionale şi internaţionale ale firmelor de exerciţiu, cele mai importante fiind cele obţinute la târgurile internaţionale, după cum urmează:

TIFE BRATISLAVA 2009

  • Premiul III pentru cea mai bună prezentare electronică: FE SOUVENIR  SRL

TIFE PLOVDIV 2010

  • Premiul III pentru ţinuta profesională: FE BEAUTY OPORTUNITIES SRL

Premiul II pentru cea mai bună firmă: FE Aurul Apusenilor SRL - TIFE Bratislava 2011

  • Premiul II pentru cel mai bun stand: FE Beauty Opportunities SRL

Premiul III pentru cel mai bun catalog: FE Delycia SRL - TIFE CELJE 2011

  • Premiul I pentru cel mai bun stand: F.E. BEAUTY OPPORTUNITIES  S.R.L.

PLOVDIV 2011

  • Marele premiu: F.E. DELYCIA SRL
  • Premiul I pentru ce mai bună ofertă: F.E. MEDIEVAL TRAVEL S.R.L.
  • Diploma de participare : XIECO LEASING SRL  PLOVDIV 2013
  • Premiul I pentru cel mai bun clip de promovare a ţării: F.E YOUME TOUR SRL                      TIFE PRAGA 2014

S-au asigurat locuri de practică în structuri proprii: bucătărie, laborator cofetărie/patiserie, restaurant. Pentru a asigura o varietate în formarea profesională am încheiat convenţii de colaborare cu unităţile de profil din municipiul Alba Iulia, unităţi care   s-au dovedit foarte interesate de aceste colaborări. Interesul dovedit de agenţii economici sunt pentru noi o garanţie a calităţii umane şi profesionale a elevilor iar pentru elevi posibilitatea de a avea contact direct cu realitatea socio-economică.