sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

COLEGIUL TEHNIC ”ION D. LĂZĂRESCU” CUGIR

IDL CugirContact

Str. Victoriei, nr. 9, loc. Cugir, jud. Alba, 515600
tel. 0258 – 751 028
e-mail: id.cugir@mail.albanet.ro

DEVIZA ȘCOLII:
Fiecare elev are condiţiile sale specifice de viaţă, experienţele proprii, caracteristicile sale, originalitatea sa. Elevul trebuie ajutat să îşi descopere propria vocaţie şi să se orienteze spre o carieră . Noi, Şcoala, împreună cu familia, îl vom călăuzi cu mult tact şi cu răspundere spre reuşită şi împlinire, pentru că EL ne reprezintă.”

MOTTO:
Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici; nu e destul să vrei, trebuie să şi faci.”

(J.W.Goethe) Colegiul Tehnic “Ion D. Lăzărescu” Cugir răspunde cerinţelor de dezvoltare socială şi profesională a tinerilor şi adulţilor din zona Cugir, oferind o educaţie de cultură generală pentru viaţă şi o formare profesională, de calitate, promovând norme şi idealuri ce vizează cultivarea respectului faţă de valori precum: muncă, democraţie, libertate, adevăr, respect faţă de instituţii şi semeni.

Cadrele didactice din Colegiul Tehnic îşi propun să ajute elevii pentru a se regăsi în calificările profesionale și specializările pe care le urmează. Domeniile de pregătire existente la nivelul Colegiului sunt: profilul servicii - economic, profilul tehnic - mecanică, electronică și automatizări, electromecanică și electric, pe filiera tehnologică și profilul real - tiințe ale naturii pe filiera teoretică.

Prin specificul şi natura produselor pe care le execută - produse de înaltă tehnicitate – agenții economici din Cugir au avut mereu nevoie sporită de muncitori calificaţi, tehnicieni şi ingineri de înaltă calificare. Principala sursă de asigurare a acestora a fost și este Şcoala Profesională - actualul Colegiu Tehnic - şcoală înfiinţată în anul 1936.

De-a lungul anilor, şcoala a avut mai multe denumiri: “Şcoala industrială de ucenici”, “Şcoala industrială pentru ucenici C.M.C. Cugir, “Şcoala profesională Nr.3 Metalurgica Cugir”, “Şcoala Profesională Cugir”, “Grupul Şcolar U.M Cugir”, "Liceul Industrial nr.2 Cugir”, ” Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini”. Şcoala a parcurs o serie de transformări, astfel încât, în anul 1995 Grupul Şcolar Industrial Cugir a fost cuprins în programul PHARE VET RO9405, ca şcoală de demonstraţie. Acest fapt a reprezentat o recunoaştere a valorilor umane date de această instituţie. Din anul 2000, prin OMEN nr. 4565/19.09.2000, Grupul Şcolar Industrial Cugir și-a schimbat denumirea în Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir, purtând numele distinsului profesor doctor inginer Ion D. Lăzărescu.

Din anul 2013 în cadrul Colegiului funcționează Școala Profesională Cugir, în sistem dual care pregătește absolvenți ai clasei a IX-a, indiferent de profil, în domeniul Prelucrărilor la rece: Strungari și Frezori. Școala Profesională Cugir, are ca partenere companiile: NOVA GRUP CUGIR, TEA CUGIR, SCULĂRIE SRL CUGIR, FABRICA DE ARME CUGIR, UZINA MECANICĂ CUGIR.

Baza materială existentă în Colegiu asigură formarea profesională a aproximativ 600 de elevi (liceu zi, liceu seral, liceu fr., școală postliceală, școală profesională) încadraţi intr-un număr de 26 clase şi îndrumaţi de 38 cadre didactice foarte bine pregătite din punct de vedere profesional.