sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES

Adresa poştală Str. Colonia Peste Mureş, Nr. 9

Cod poştal 515700

Telefon 0258870807

Fax 0258870807

E-mail gsci2001@yahoo.com

Liceul Tehnologic Ocna Mureş s-a înfiinţat în 1948, pe lângă Uzinele de Produse Sodice “Solvay“ , sub denumirea de  Şcoala Profesională  Chimică. Pe parcursul deceniilor a funcţionat şi s-a dezvoltat ca şcoală cu profil tehnic, pregătind mii de absolvenţi pe diferite forme de învăţământ, în domenii specifice industriei chimice şi specializări conexe (mecanică, electrotehnică). Fiind una dintre puţinele şcoli cu profil industrial chimic la nivel naţional,  aici  s-au pregătit elevi din toate colţurile ţării la nivel de şcoală profesională şi şcoală de maiştri, cei mai mulţi având contracte cu diferite întreprinderi de profil. Din 1973 s-a numit  “Liceul de Chimie  Industrială Ocna Mureş “ pregătind absolvenţi de liceu industrial şi şcoală profesională. După 1989, Uzinele de Produse Sodice Ocna Mureş, principalul beneficiar al forţei de muncă pregătită în Grupul Şcolar de Chimie Industriala Ocna Mureş (noua denumire a şcolii), a intrat într-o etapă prelungită de regres, fapt ce a obligat la orientarea spre alte domenii de pregătire a elevilor. Acesta este motivul pentru care instituţia noastră a fost nevoită să pună accent pe  calificari profesionale cerute pe piaţa forţei de muncă atât în ţară cât şi în comunitatea europeană. În septembrie 2012 denumirea şcolii se modifică în Liceul Tehnologic Ocna-Mureş. Liceul Tehnologic se găseşte în judeţul Alba, care face parte din regiunea VII Centru. Şcoala  noastra oferă o instruire în domeniile chimie industrială, mecanică, electrotehnică, comerţ, protecţia mediului,pregătirea se face prin liceul tehnologic, zi (inclusiv învăţământ special integrat) şi seral,  precum şi învăţământ postliceal. Incercam sa oferim educatie de calitate  elevilor incepand de la invatamant secundar tip „A doua sansa” pana la scoala postliceala cu calificari profesionale cerute pe piata fortei de munca, unele chiar unice in judet (Tehnician cadastru funciar topograf). Invatamantul secundar „A doua sansa„ este necesara datorita numarului mare de persoane adulte care nu si-au finalizat studiile gimnaziale si ca urmare nu se pot integra pe piata muncii din lipsa studiilor. Ei la finalul programului obtin pe langa diploma de zece clase si o calificare viabila. Deoarece este mare numarul persoanelor de etnie rroma care nu si-au finalizat studiile gimnaziale, scoala noastra faciliteaza integrarea lor in societate prin acordarea posibilitatii de-asi finaliza studiile. Clasele de seral ofera sansa finalizarii studiilor medii si obtinerea bacalaureatului, in multe situatii pastrarea unui loc de munca fiind conditionata de existenta studiilor medii cu diploma de bac. Pentru cei care opteaza pentru o calificare in domeniul cadastrului sau kinetoterapiei li se ofera aceasta posibilitate prin scoala postliceala. Ambele calificari sunt foarte solicitate. Personalul calificat in kinetoterapie poate facilita relansarea caracterului balnear al orasului, folosind efectele terapeutice ale apei saline.

In anul scolar 2013-2014 scolarizeaza un numar total de 482 elevi distribuiti pe nivele de invatamant astfel:

Filiera

Profil

Domeniu

Calificare/spacializare finala

An scolar

Nivel invatamant

Tehnologica

Tehnic

Chimie Industriala

Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor

2013-2014

Scoala profesionala

Tehnologica

Resurse naturale si protectia mediului

Industrie alimentara

Brutar/patiser

2013-2014

Invatamant special

Tehnologica

Tehnic

Electric

Tehnician electrotehnist

2013-2014

Liceu zi

Tehnologica

Servicii

Comert

Tehnician in activitati de comert

2013-2014

Liceu zi

Tehnologica

Tehnic

Mecanic

Tehnician proiectant CAD

2013-2014

Liceu zi

Tehnologica

Resurse naturale si protectia mediului

Resurse naturale si protectia mediului

Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului

2013-2014

Liceu zi

Tehnologica

Resurse naturale si protectia mediului

Resurse naturale si protectia mediului

Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului

2013-2014

Liceu seral

Tehnologica

Tehnic

Chimie Industriala

Tehnician in chimie industriala

2013-2014

Liceu seral

Tehnologica

Tehnic

Mecanic

Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii

2013-2014

Liceu seral

-

-

Sănătate si asistenţă pedagogică

Asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare

2013-2014

Scoala polstliceala

-

-

Agricultură

Tehnician cadastru funciar topograf

2013-2014

Scoala postliceala

Tehnologica

Tehnic

-

Invatamant gimnazial „A doua sansa“

2013-2014

Invatamant gimnazial „A doua sansa“

Pentru anul scolar 2014-2015 oferta educationala este :

Nivel de invatamant

Nr. clase propuse

Filiera

Profil

Domeniu

Calificare/spacializare finala

Profesionala clasa a IX-a

1

Tehnologica

Tehnic

Mecanica

Lacatus constructii montaj si utilaj tehnologic

Profesionala clasa a IX-a

1

Tehnologica

Tehnic

Electric

Electrician exploatare joasa tensiune

Liceu zi clasa a IX-a

1

Tehnologica

Servicii

Comert

Tehnician in activitati de comert

Liceu seral clasa a IX-a ruta directa

1

Tehnologica

Tehnic

Mecanica

Tehnician proiectant CAD

Liceu seral clasa a XI-a ruta directa

1

Tehnologica

Tehnic

Mecanica

Tehnician proiectant CAD

Scoala postliceala

1

-

-

Agricultura

Tehnician cadastru funciar topograf

Clasa V A doua sansa

1

Se adreseaza celor care au peste 14 ani si nu au finalizat invatamantul gimnazial astfel incat la finalizarea celor 4 ani vor obtine diploma de 10 clase si poate sa obtina o calificare profesionala dupa parcurgerea stagiului de pregatire practica.