sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Obiective

Scopul proiectului:

creșterea gradului de integrare socio-profesionala a 80 de tineri din județul Alba, prin implementarea unui program de acompaniament suport și pregătire practică, în cadrul unui parteneriat public privat constituit între actori locali cu atribuții în implementarea politicilor de ocupare și de tineret.

Obiectiv general:

pregătirea elevilor pentru a intra pe piața muncii, urmărindu-se astfel dezvoltarea aptitudinilor  profesionale, antreprenoriale și de comunicare, prin valorificarea potențialului grupului țintă format din 80 de elevi de la patru licee tehnologice din județul Alba.

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea unei rețele parteneriale la nivel județean între autoritatea publică județeană,  serviciul public de ocupare, organizații private, școli și asociații patronale, în vederea promovării măsurilor de inserție profesională a tinerilor.

2. Facilitarea accesului la servicii integrate de orientare profesională și vocațională de calitate pentru 80 de tineri, provenind din medii socio-economice dezavantajate, cu risc de abandon școlar și excluziune de pe piața muncii.

3. Informarea tinerilor cu privire la drepturile și oportunitățile pentru a studia sau pentru a-și găsi un loc de muncă în țară sau în alte țări ale UE, prin Crearea Centrului Vocațional de Asistență în Carieră a Tinerilor (CVACT), o platforma interactivă, on line.