sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Burse acordate de Asociația DEDEMAN

Burse acordate de Asociația DEDEMAN pentru elevii de liceu cu rezultate școlare foarte bune dar cu posibilități materiale reduse.

 Bursele se acordă elevilor cu domiciliul stabil în mediul rural, înmatriculați în clasa a IX -a anului școlar curent într-o unitate de învățământ liceal de stat care au fost admiși cu o medie de cel puțin 8 (opt), în limita fondurilor alocate și in conformitate cu următoarele criterii: 

a) sunt orfani de unul sau ambii părinți ; 

b) provin din casele de copii sau plasament familial; 

c) familia nu realizează pe ultimele 6 luni un venit lunar net mediu mai mare decât 300 lei pe membru de familie.

Bursa se suspendă în in cazul în care: 

a) elevul este exmatriculat; 

b) renunță la frecventarea cursurilor; 

c) înregistrează 20 de absente nemotivate într-un semestru; 

d) înregistrează corigențe la una sau mai multe materii; 

e) situația materiala a acestuia se schimbă și nu se mai încadrează în limitele prevăzute. 

f) pe parcurs se constată că au fost furnizate intenționat date eronate cu privire la situația materială în dosarul prin care se solicita bursa.