sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Criterii generale de acordare a burselor

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanță, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.