sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

„Bursa profesională“

„Bursa profesională“ se acordă tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei Naționale.

Bursele de ajutor social

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.

Bursele de studiu

Bursa de studiu se acordã elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condițiile: au media generalã peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordã bursa.

Bursele de merit

Bursele de merit se acordã elevilor care se încadreazã în cel puțin unul din cazurile urmãtoare:

Bursele de performanță

Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: