sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Bursele de ajutor social

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.

Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. Pot păstra bursa elevii promovați şi cu nota 10 la purtare.

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:

a) orfani de ambii părinți sau bolnavi de: TBC şi care se află în evidența dispensarelor şcolare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor. Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar.

b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altã localitate, întrucât nu au posibilitatea sã studieze într-o unitate de învãțãmânt din localitatea de domiciliu;

c) elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat urmãtoarele condiții:

1. nu realizeazã un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;

2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafațã mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane.

Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau pãrinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învãțãmânt, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoțitã de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o datã pe an, şi elevilor de la cursurile cu frecvențã din învãțãmântul preuniversitar de stat, ale cãror venituri nete lunare pe membru de familie nu depãșesc 75% din salariul minim net pe economie. Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor.