sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Bursele de merit

Bursele de merit se acordã elevilor care se încadreazã în cel puțin unul din cazurile urmãtoare:

a) au rezultate deosebite la învãțãturã: au obținut media generalã de cel puțin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învãțãmântului primar, gimnazial, liceal sau profesional;

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naționale organizate de MEN;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiințific, de nivel național, organizate de MEN.

Bursele de merit obținute se acordã începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învãțãmântului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învãțãmântului primar, gimnazial, liceal sau profesional.

Lista elevilor care beneficiazã de bursele de merit obținute este revizuitã semestrial, în funcție de modificãrile intervenite în situația şcolarã a elevilor.

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai mică decât 10.