sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Bursele de performanță

Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competițiile internaționale;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiințific, de nivel național, organizate de MEN.

Bursele de performanță obținute se acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate.

 În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică decât 10.