sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Bursele de studiu

Bursa de studiu se acordã elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condițiile: au media generalã peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordã bursa.

 Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificãrile intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situația şcolarã a elevilor.

Bursele de studiu se acordã începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învãțãmântului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învãțãmântului primar, gimnazial, liceal sau profesional.