sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Studii > Institutii de invatamant


Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia

Învăţământ de zi  Filiera Profil Specializare/ Domeniul pregătirii de bază Tehnologică Tehnic Industrie textilă şi pielărie Tehnologică Tehnic     Materiale de construcţii Tehnologică Tehnic Chimie industrială Tehnologică Servicii Estetica şi igiena corpului omenesc     Învăţământ seral  Filiera Profil Specializare Tehnologică Tehnic Materiale de c

Stagii de practică - reglementări

Începând cu anul şcolar 2012-2013, efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic se desfăşoară în baza contractului de pregătire practică şi a anexelor acestuia încheiat între unitatea de învăţământ, operatorul economic/instituţia publică partener de practică şi elevul sau părintele/tutorele legal instituit al acestuia.

Bacalaureat

Ești viitor absolvent de liceu? Te pregătești pentru examenul de maturitate? Consultă atunci METODOLOGIA de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat și respectiv CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2014 http://bacalaureat.edu.ro/2014/