sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Scoala profesionala germana

Şcoala Profesională Germană

Acest tip de învățământ este accesibil elevilor care au absolvit clasa a IX-a, cursurile vor dura doi ani, aceştia având posibilitatea continuării studiilor pentru obţinerea diplomei de bacalaureat şi accentul se va pune pe practica pe care elevii o vor efectua la companiile partenere.

Creată printr-un parteneriat între administrația publică și mediul de afaceri, această școală are următoarele avantaje:

pregătește elevii în calificările de care au nevoie agenții economici

asigură elevilor transport şi masă pe perioada practicii

asigură burse de studiu lunare în valoare de 400 Ron

Cele şapte companii care vor participa la finanţare şi vor recruta elevi din această şcoală pentru a-i angaja la terminarea studiilor sunt: Star Transmission, Bosch Rexroth, Supremia, Transavia, Saturn, IPEC, Apulum.

Inițiatorul acestui demers este Consiliul Judeţean Alba în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Colegiul Tehnic  “Alexandru Domşa” şi Primăria Municipiului Alba Iulia, după modelul Şcolii Profesionale Germane Kronstadt din Brașov.

La Şcoala Profesională Germană Alba Iulia elevii învaţă după modelul german, în spaţiile recent amenajate şi dotate de la Colegiul Tehnic Alexandru Domșa din Alba Iulia. Aici funcționează pentru început două clase, cu specializarea electromecanic utilaje şi instalaţii industriale şi respectiv cu specializarea turnător – modelier.

Avantajele Şcolii Profesionale Germane pentru elevi

Școala profesională de tip dual se adresează tuturor elevilor clasei a IX-a cuprinși în învățământul liceal și reprezintă o structură nouă de învățământ, menită a pregăti în meserii tehnice, ce vizează integrarea mai ușoară a viitorilor absolvenți pe o piață a muncii într-o continuă schimbare.

La finalul a doi ani și jumătate de studiu, aceștia vor primi un certificat de absolvire, diplomele de absolvire fiind recunoscute atât în România cât și în străinătate, iar absolvenții vor avea prioritate la angajare în firmele partenere. Accentul se va pune pe pregătirea practică. La finalul cursurilor, elevii vor susţine un examen de certificare a competenţelor profesionale (un proiect final, susţinut în faţa unei comisii mixte, formate din profesori şi reprezentanţi ai firmelor).

Fiecare elev primește câte 400 de lei, cu condiția de a nu avea mai mult de 20 de absențe pe semestru; 200 de lei din suma totală reprezintă bursa profesională din partea Ministerului Educației și 200 de lei din partea firmelor.

Programa primului an de studiu va conține 60% pregătire practică și 40% teoretică, iar în cel de-al doilea an, ponderea practicii va fi de 75%, iar a teoriei de 25% din totalul orelor de studiu, stagiile de practică urmând a se desfășura în cadrul companiilor.