sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Stagii de practică - reglementări

Începând cu anul şcolar 2012-2013, efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din
învăţământul profesional şi tehnic se desfăşoară în baza contractului de pregătire practică şi a
anexelor
acestuia încheiat între unitatea de învăţământ, operatorul economic/instituţia publică
partener de practică şi elevul sau părintele/tutorele legal instituit al acestuia.